برخی همکاران ما

مرکز ترجمه رایا با بهره گیری از مترجمان رشته های مختلف، ترجمه ای تخصصی تحویل مشتری خواهد داد.

برخی مترجمان ما عبارتند از:

شاهو کریمی – کارشناس ارشد زمین شناسی

زهرا نبوی – کارشناس ارشد مدیریت مالی

نازنین مهرپناه – کارشناس زبان انگلیسی

رضا مروارید – کارشناس ارشد زبان انگلیسی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

لیلا سرمدی – کارشناس ارشد کشاورزی (اصلاح نباتات)

مجیده عینیان – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

سعیده آقاپور – کارشناس مترجمی زبان روسی

شیما صبوریان – کارشناس ارشد زبان فرانسه (گرایش مترجمی)

رقیه محمودی – کارشناس ارشد – زبان و ادبیات عربی

سنور حریری – کارشناس ارشد – ریاضی کاربردی

اسماعیل معینی – کارشناس ارشد – حقوق تجارت بین الملل

روژین برخوردار – کارشناس – مترجمی انگلیسی

و ….