ترجمه فوری

ترجمه فوری:
اگر وقت بسیار اندکی برای ارائه یا استفاده از مقاله خود دارید، می توانید متن خود را برای ما بفرستید و ما با کمک مترجمین خبره در اسرع وقت ترجمه شما را انجام خواهیم داد. در این مرکز زمان تا ¼ نیز کاهش می یابد و قیمت حداکثر دو برابر می شود. در بسیاری موارد قیمت تغییر نخواهد کرد و یا بسیار کم افزایش می یابد. که بستگی به نوع متن، زمان و تعداد سفارش های در دست انجام دارد.

 

جهت ارسال سفارش اینجا کلیک کنید

و یا با ما از طریق پست الکترونیکی یا تلفن و موبایل ارتباط برقرار کنید