درباره ما

مرکز ترجمه رایا متشکل از گروهی از مترجمین حرفه ای و مجرب ایرانی و خارجی است که هدف اصلی آن ارائه خدمات نوین ترجمه به زبان های مختلف می باشد.

این مرکز در تاریخ 17م خرداد 1387 کار خود را با زبان های انگلیسی، ترکی، آذری و کردی آغاز کرد. پس از گذشت چند سال و گسترش خدمات و تعداد همکاران، اکنون با انگیزه هایی جدید فعالیت خود را در بستر اینترنت به صورت جدی آغاز کرده است.

هرچند خدمات اصلی این مرکز ترجمه زبان های مختلف است، اما محدود به ترجمه نیست، شرح خدمات مختلف این مرکز در قسمت های مربوطه آمده است.

در صورت نیاز به مشاوره و یا رفع ابهامات با ما مستقیم در ارتباط باشید

بختیار باشید

مدیریت مرکز ترجمه رایا

شاهو کریمی