ارسال سفارش ترجمه

” جهت ارسال سفارش، فایل (های) خود را به یکی از ایمیل های سایت و یا از طریق فرم زیر ارسال کرده و منتظر پاسخ ما باشید.”

 

پست الکترونیکی:

info@rtrans.ir — raya.trans@yahoo.com

 

فرم ارسال هرگونه فایل جهت ترجمه (کلیک کنید)

 

توضیحات بیشتر:

پس از دریافت سفارش، بسته به ساعت ارسال سفارش، در کوتاهترین زمان تاییدیه دریافت سفارش و نیز پیش فاکتوری شامل هزینه و زمان دقیق انجام کار به پست الکترونیکی شما ارسال می شود.

هزینه موجود در فاکتور تا 48 ساعت بعد اعتبار خواهد داشت. زمان قید شده در پیش فاکتور تا 4 ساعت بعد اعتبار خواهد داشت. پس از آن در مورد زمان اتمام کار باید با مرکز هماهنگی لازم به عمل آید.

در صورت تمایل و واریز نصف هزینه، کار شما شروع می شود.

در هر ساعت (جز 1 بامداد تا 8 صبح) می توانید با ارسال یک ایمیل و قید نام ارسال کننده سفارش و موضوع سفارش، از وضعیت سفارش خود مطلع گردد.

در صورتی پشیمانی مشتری پس از واریز نصف هزینه، مقدار کار انجام شده ارسال و هزینه آن از مقدار هزینه واریز شده توسط مشتری کسر می گردد مابقی هزینه به حساب مشتری ریخته خواهد شد. اگر کل کار یا بیشتر از هزینه واریز شده انجام شده باشد، متن ترجمه شده ارسال نمی گردد تا زمانی که مابقی هزینه مقدار کار انجام شده واریز نگردد.

پس از پایان کار، نصف متن ترجمه و تایپ شده به ایمیل شما ارسال و با اسمس اطلاع خواهیم داد. اگر کیفیت متن مورد پسند بود مابقی هزینه را واریز می کنید و اطلاع می دهید در کوتاهترین زمان کل کار انجام شده به پست الکترونیکی شما ارسال می گردد.

اگر کیفیت کار مورد پذیرش نبود، اطلاع می دهید که مورد بررسی و در صورت نیاز ویرایش گردد.

اگر کیفیت کار انجام شده به قدری پایین بود که قابل ویرایش نباشد (لازم است این امر توسط مشتری ثابت گردد)، یا دوباره متن به صورت فوری ترجمه می گردد و یا هزینه پس داده خواهد شد.