نرخ خدمات

برای خدمات ترجمه پیش از اینکه کار بررسی شود واقعا نمی توان نرخ دقیقی تعیین کرد. زیرا هزینه ترجمه بستگی به نوع ترجمه، نوع متن یا کار، زمان سفارش، زمان مورد نیاز، حجم کار، کیفیت کار و … دارد. یا باید نرخی بالایی تعیین کرد که برای همه نوع ترجمه ای قابل قبول باشد و یا باید ابتدا کار بررسی شود سپس نرخ تعیین کرد.

در مرکز ترجمه رایا نرخ پایه خدمات ترجمه انگلیسی به صورت زیر است (این نرخ بسته به موارد بالا می تواند تغییر کند):

هزینه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی با کیفیت خوب هر صفحه 3500 تومان می باشد.

این هزینه برای رشته های حقوق، فلسفه، زیست شناسی و پزشکی بیشتر است.

برای ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه سایر رشته ها، متن را ارسال کنید بسته به متن و کیفیت درخواستی، هزینه محاسبه و اطلاع داده خواهد شد.